Medicinsk laserbehandling

På 1960-talet insåg man att vissa typer av laserljus kan stimulera celler och vävnad i den mänskliga kroppen, och genom det hjälpa den på olika sätt. Det handlar om ett laserljus med låg koncentration. Använder man istället en hög koncentration på ljuset så fungerar det hämmande, vilket också kan användas för medicinska syften.

Det finns i huvudsak två olika kategorier. Dels stark laser som man kan använda för att skära och bränna, och som kan användas tex i kirurgi. Och dels medicinsk laser, som med sitt mindre koncentrerade ljus stimulerar. Den senare formen kan också kallas terapeutisk laser, biostimulerande, eller lågeffektlaser.

Laser är en form av ljuskälla som ger ett väldigt rent ljus, alltså ett ljus som har en enda våglängd. De flesta andra ljus har flera olika våglängder. Eftersom det handlar om bara en enda våglängd består ljuset av långa sammanhängande vågor, som man kan påverka så de blir starka, svaga, pulserar eller har en kontinuitet. Laserljus kan vara både synligt och osynligt.

Det laserljus man använder i medicinsk laser är i själva verket flera olika typer av ljus, som passar bra för att behandla olika åkommor.

Vad kan medicinsk laser fungera på för problem?

En typ av laser som heter GaAs kan man använda för problem som ligger djupare, eftersom det är ett ljus som är starkt och pulserande. De problem det passar för är tex smärta som beror på inflammation i leder, muskler, eller senor. Det fungerar också för idrottsrelaterade besvär man fått genom förslitning eller överbelastning, och kan hjälpa vid smärta i rygg och axlar. Även för öroninflammation eller bihåleinflammation kan det hjälpa.

En annan typ heter GaAlAs och är en grupp av infraröda ljus. De kan i viss mån hjälpa vid tinnitus, men är framförallt bra vid seninflammationer.

En tredje typ är HeNe eller GaAlInP. Det funkar bäst på problem i slemhinnor och hud, och kan därför hjälpa vid bältros, herpes, bensår, exsem, liggsår, vissa hårproblem och ilande tandhalsar.

Hur går behandling med laser till?

Att bli behandlad med laser är helt smärtfritt. Ljuset kommer ut från ett handstycke som behandlaren håller i, och för mot det område som ska behandlas. Beroende på vilken typ av laser som används kommer ljuset mellan 1 och 5 cm in i vävnaden. Hur lång en behandling är handlar dels om hur djupt problemet sitter och dels om hur stor yta det är som ska behandlas. Det kan ta mellan några minuter och en halvtimme. Det är normalt att det behövs 1-15 behandlingar.